Twój koszyk 0 PLN
Lista wpisów
Lista wpisów
EN374 - norma określa możliwości rękawic w zakresie ochrony użytkownika przed działaniem chemikaliów i/lub mikroorganizmów.
18.03.2017
#EN374

EN 374 

Wymienia substancje chemiczne i ich stężenia do badania odporności chemicznej rękawic.
Wskazuje piktogramy jakie należy stosować dla rękawic w pełni chroniących oraz chroniących przed chemikaliami 
w ograniczonym zakresie.
Norma wskazuje czas przenikania a tym samym czas ochrony przed poszczególną substancją chemiczną.

Rękawica chroniąca przed działaniem związków chemicznych, która posiada drugi poziom penetracji (<AQL 1,5) przy poziomie kontroli G1 ( badanie szczelności rękawic testem powietrznym lub/ i wodnym ) chroni też przed bakteriami i pleśnią.

Norma EN 374-1 

Norma EN374-1Określa wymagania dla rękawic chroniących przed niewielkimi zagrożeniami chemicznymi np. chemia gospodarczą nieagresywną. Prosta ochrona chemiczna. Oznaczenie dla rękawic wodoszczelnych, zapewniających niewielką ochronę przed zagrożeniami chemicznymi.

Norma EN374-2 

Norma EN374-2Dotyczy rękawic chroniących przed zagrożeniami bakteriologicznymi. Norma określa metodę badań odporności ścianek rękawic przed związkami chemicznymi i/lub mikroorganizmami. Mowa tu o tzw. przepuszczalności rękawic. Dana właściwość może mieć poziom od 0 - do 1. Badanie ilości jednostek dla ustalenia akceptowalnego poziomu jakości AQL, może przybierać poziomy:

POZIOM

AQL-akceptowalny poziom jakości

Ilość wad na 100 jednostek

1

4,0

< 4,0

2

1,5

< 1,5

3

0,65

< 0,65

 

Norma EN374-3 

Specyfikuje wymagania, metody testowania, oznakowanie,dostarczenie informacji dla rękawic ochronnych przeciwko chemikaliom. Pełna odporność chemiczna rękawic. Norma dotyczy wyznaczenia odporności tworzyw wchodzących w skład rękawic na permeację i przepuszczanie potencjalnie niebezpiecznych związków chemicznych z wyjątkiem gazów. Przepuszczalność 0-1. Permeacja (tu zdolność przenikania cząsteczkowego chemikalii przez materiał rękawicy), wartości od 0-6.

 

POZIOM

PERMEACJA

1

≥ 10 min.

2

≥ 30 min.

3

≥ 60 min.

4

≥ 120 min.

5

≥ 240 min.

6

≥ 480 min.

Gdzie kody literowe oznaczają testowe związki chemiczne:

Kod literowy

Substancja testowa

Nr CAS

KLASA

A

Metanol

67-56-1

Alkohol pierwszorzędowy

B

Aceton

67-64-1

Keton

C

Acetonitryl

75-05-8

Nitryl

D

Dwuchlorometan

75-09-2

Parafina chlorowana

E

Dwusiarczek węgla

75-15-0

Związek organiczny zawierający siarkę

F

Toluen (metylobenzen)

108-88-3

Węglowodór aromatyczny

G

Dwuamina etylenu

109-89-7

Amina

H

Czterowodorofuran (THF)

109-99-9

Związki heterocykliczne i eteryczne

I

Octan etylu

141-78-6

Ester

J

n-Heptan

142-82-5

Węglowodór alifatyczny

K

Wodorotlenek sodu 40%

1310-73-2

Zasada nieorganiczna

L

Kwas siarkowy 96%

7664-93-9

Kwas nieorganiczny