• Ocena
    • pozostałe
    Rozwiń Zwiń
  • FILTRUJ

Test na obecność koronawirusa SARS CoV 2

Test na obecność koronowirusa SARS CoV 2019

 

ZASTOSOWANIE
Test 2019-nCoV IgG/IgM jest szybkim testem immunochromatograficznym do jakościowego wykrywania u ludzi przeciwciał IgG i IgM przeciwko 2019-nCoV w pełnej krwi, surowicy lub osoczu. WSTĘP Na początku stycznia 2020 r. został zidentyfikowany nowy koronawirus (2019-nCoV) jako czynnik zakaźny powodujący wybuch wirusowego zapalenia płuc w Wuhan w Chinach. Pierwsze przypadki choroby wystąpiły w grudniu 2019 r.1 Koronawirusy posiadają osłonkę oraz pojedynczą nić RNA, są szeroko rozpowszechnione wśród ludzi i innych ssaków i ptaków. Mogą powodować infekcje układu oddechowego, jelit, wątroby oraz zaburzenia neurologiczne.2 Obecnie wyróżnia się sześć gatunków koronawirusów wywołujących infekcję u człowieka.3 Cztery z nich - 229E, OC43, NL63 i HKU1 - są powszechne i zazwyczaj powodują typowe objawy przeziębienia u osób z prawidłową odpornością.3 Dwa pozostałe szczepy – wirus zespołu ciężkiej niewydolności oddechowej (SARS-COV) oraz wirus bliskowschodniego zespołu oddechowego (MERS-COV) – mogą powodować zgon.4 Koronawirusy są wirusami powodującymi zakażenia człowieka oraz zwierząt. Typowymi objawami zakażenia są: objawy ze strony układu oddechowego, gorączka, kaszel, duszność, trudności w oddychaniu. Zakażenie może przyczyniać się do rozwoju zapalenia płuc, ciężkiej niewydolności oddechowej, niewydolność nerek, a nawet śmierci. Standardowe zalecenia dotyczące zapobiegania w rozprzestrzenianiu się infekcji obejmują: systematyczne mycie rąk, zakrywanie ust i nosa podczas kaszlu i kichania, dokładne gotowanie mięsa i jaj. Należy unikać bliskiego kontaktu z osobami z objawami chorób układu oddechowego, takimi jak kaszel i kichanie5 .

ZASADA METODY 2019-nCoV IgG/IgM szybki test kasetkowy (krew pełna/surowica/ osocze) jest jakościowym testem immunochromatograficznym przeznaczonym do wykrywania przeciwciał klasy IgG i IgM przeciwko 2019-nCoV w próbkach pełnej krwi w surowicy lub w osoczu. Test składa się z dwóch pól testowych – do wykrywania obecności przeciwciał klasy IgG i przeciwciał klasy IgM. W polu testowym IgG znajdują się zaadsorbowane przeciwciała skierowane przeciwko ludzkim IgG. Podczas testu badana próbka reaguje z cząsteczkami pokrytymi antygenem 2019-nCoV, następnie powstały kompleks migruje wzdłuż membrany testowej na zasadzie sił kapilarnych i reaguje z przeciwciałami przeciwko ludzkim IgG w regionie linii testowej IgG. Jeżeli badana próbka zawiera przeciwciała klasy IgG skierowane przeciwko 2019-nCoV, w obszarze linii testowej IgG pojawi się barwna linia. W regionie linii testowej IgM znajdują się zaadsorbowane przeciwciała skierowane przeciwko ludzkim IgM. Jeżeli badana próbka zawiera przeciwciała klasy IgM przeciwko 2019-nCoV, powstały kompleks antygen – przeciwciało reaguje z przeciwciałami skierowanymi przeciwko ludzkim IgM. W rezultacie w obszarze linii testowej IgM pojawia się barwna linia. Jeżeli próbka zawiera przeciwciała klasy IgG skierowane przeciwko 2019- nCoV, w obszarze linii testowej IgG pojawi się barwna linia. Jeśli natomiast próbka zawiera przeciwciała klasy IgM 2019-nCoV, w obszarze linii testowej IgM pojawi się barwna linia. Jeśli próbka nie zawiera przeciwciał przeciwko 2019-nCoV, żadna z barwnych linii nie pojawi się w żadnym z regionów linii testowych, co wskazuje na negatywny wynik. Pojawienie się barwnej linii w polu kontrolnym C testu potwierdza prawidłowe wykonanie badania (wprowadzenie próbki o prawidłowej objętości oraz prawidłową migrację wzdłuż membrany testu).